بانک پاسارگاد
آبرسانی با تانکر Archives - اخبار ارومیه دیار ارس