بانک پاسارگاد
آب زیر زمینی Archives - اخبار ارومیه دیار ارس
  • مصرف بیش از حد منابع آب زیرزمینی مهمترین عامل خشک شدن دریاچه ارومیه است
  • رئیس پژوهشکدە مطالعات دریاچه ارومیه گفت: مصرف بیش از حد منابع آب زیرزمینی را از مهمترین عامل خشک شدن دریاچه ارومیه است. شعار سال: رئیس پژوهشکدە مطالعات دریاچه ارومیه گفت:مصرف بیش از حد منابع آب زیرزمینی را از مهمترین عامل خشک شدن دریاچه ارومیه است.  نهمین جلسه شورای حفاظت منابع آب شهرستان مهاباد به ریاست معاون […]