بانک پاسارگاد
آثار تاریخی ارومیه Archives - اخبار ارومیه دیار ارس
  • خانه انصاری ارومیه به حال خود رها شده است
  • این روزها خانه انصاری ارومیه در وضعیت بسیار نامناسبی به سر می برد و نزدیک است که در سایه بی توجهی نهادهای متولی فرو ریخته و از بین برود. شعارسال: خانه انصاری این شهر از خانه های قدیمی ارومیه است که بنای آن با توجه به فرم بنا و کتیبه های موجود در کاشی های […]