بانک پاسارگاد
اراضي پادگان اروميه Archives - اخبار ارومیه دیار ارس