بانک پاسارگاد
اعتراض اصناف به دستفروشان Archives - اخبار ارومیه دیار ارس
  • ضایع شدن حقوق اصناف و مردم در سایه حمایت سفت و سخت از دستفروشان
  • تعدادشان اصلا کم نیست! همه جا حضور دارند! حاشیه بزرگراه، خیابان، کوچه ۸ متری وگاهی حتی درب خانه را که باز میکنی آن هارا می بینی که با اعتماد به نفس خاصی مشغول تعریف و تمجید وسایل خود از طریق بلندگویی هستند که صدایش همیشه گوش خراش بوده و هست! حالابماند که وقتی خسته و […]