بانک پاسارگاد
اعتراض دانشجویی Archives - اخبار ارومیه دیار ارس
  • اعتراض دانشجویان خوابگاهی دانشگاه ارومیه به تخلیه زودهنگام خوابگاه‌‌‌ها
  • تعدادی از دانشجویان خوابگاهی دانشگاه ارومیه روز گذشته در اعتراض به تخلیه زودهنگام خوابگاه‌های دانشجویی تجمع کردند. شعار سال: تعدادی از دانشجویان خوابگاهی دانشگاه ارومیه در اعتراض به تخلیه زودهنگام خوابگاه‌های دانشجویی مقابل معاونت آموزشی این دانشگاه تجمع کردند. یکی از دانشجویان معترض با اشاره به اعتراض دانشجویان می گوید: وقتی اداره امور خوابگاه‌های دانشجویی […]