بانک پاسارگاد
امامزاده Archives - اخبار ارومیه دیار ارس
  • ۱۳بقعه آذربایجان غربی؛ میزبان طرح آرامش بهاری ۹۸
  • گروه فرهنگی ــ معاون فرهنگی و اجتماعی اداره‌ کل اوقاف آذربایجان غربی از برگزاری طرح آرامش بهاری در ۱۳ امامزاده و بقعه متبرکه استان خبر داد و گفت: راه‌اندازی مراکز افق که فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی و قرآنی در آن صورت می‌پذیرد نیز از دیگر طرح‌هایی است که طی سال جاری در سراسر کشور اجرا خواهد شد.
  • ۱۳بقعه آذربایجان غربی میزبان طرح آرامش بهاری هستند
  • ارومیه – معاون فرهنگی و اجتماعی اداره‌ کل اوقاف آذربایجان غربی از برگزاری طرح آرامش بهاری در ۱۳ امامزاده و بقعه متبرکه استان خبر داد.