بانک پاسارگاد
ایمنی در برابر زلزله Archives - اخبار ارومیه دیار ارس
  • ۳۰ درصد از واحدهای مسکونی روستایی در استان مقاوم سازی شدند
  • مدیر کل مدیریت بحران استانداری آذربایجان غربی گفت: تاکنون ۳۰ درصد از واحدهای مسکونی روستایی مقاوم سازی شدند. شعارسال: مدیر کل مدیریت بحران استانداری آذربایجان غربی گفت: تاکنون ۳۰ درصد از واحدهای مسکونی روستایی مقاوم سازی شدند. امیرعباس جعفری با اشاره به اهمیت مقاوم سازی مساکن روستایی در برابر زلزله افزود: تاکنون ۳۰ درصد از […]