بانک پاسارگاد
تاسيس مدرسه Archives - اخبار ارومیه دیار ارس