بانک پاسارگاد
تغییرات اقلیمی Archives - اخبار ارومیه دیار ارس
  • عقب ماندن از برنامه به دلیل نبود اعتبارات
  • شعار سال: دریاچه ارومیه یکی از مهمترین دریاچه‌های شور جهان و کشورمان محسوب می‌شود که به دلیل کم بارشی‌های چندسال اخیر با بحران جدی روبرو است. در این بین برخی از نقش به سزای عوامل انسانی در بحرانی شدن وضعیت این دریاچه صحبت می‌کنند و بی توجهی مسئولان را عامل تشدید کننده این وضعیت می‌دانند […]