بانک پاسارگاد
تفکیک اراضی Archives - اخبار ارومیه دیار ارس
  • ساخت و ساز غیرمجاز در سه هکتار زمین زراعی ارومیه تخریب شد
  • مدیر جهاد کشاورزی ارومیه گفت: ساخت و ساز غیر مجاز در سه هکتار زمین زراعی این شهرستان بر اساس قانون حفظ کاربری اراضی زراعی باغی تخریب شد. شعار سال: اسکندر علیزاده روز چهارشنبه  افزود: این اقدام به دلیل دیوارکشی و تفکیک اراضی با دستور دادستانی انجام و این ساخت و سازها به حالت اولیه بازگشت داده […]