بانک پاسارگاد
تكدي گري Archives - اخبار ارومیه دیار ارس
  • گدایان بی نیاز؛ معضل شهروندان و مسوولان
  • ارومیه – ایرنا – تکدی گری را تا حدود زیادی می توان در تمام جوامع مشاهده کرد اما واقعیت اینکه چند درصد از آنان در حقیقت نیازمند هستند باید موشکافی شود تا نیازمندان واقعی مورد حمایت قرار گیرند.