بانک پاسارگاد
تنش آبی Archives - اخبار ارومیه دیار ارس
  • چاه‌هایی که شیره جان دریاچه‌ها را مکیدند
  • سال‌های ۸۷ تا ۸۹ بیشترین خسارت و زیان به منابع آب زیرزمینی با حفر بی‌رویه چاه وارد آمد. تا قبل از آن تعداد چاه‌های کشور ۴۳۰ هزار حلقه بود که حدود ۱۰۰ هزار آن غیر مجاز بود اما بعد از آن در فاصله ۳ سال تعداد چاه‌ها به ۷۶۰ هزار رسید که ۳۰۰ هزار آن […]