بانک پاسارگاد
تولید اشتغال Archives - اخبار ارومیه دیار ارس
  • سرنوشت اشتغال جوانان بیکار آذربایجان غربی بازیچه دست مدیران بی‌توجه
  • شعار سال: ولت تا کنون ۲۵ جلسه برای حل و فصل مشکل اشتغال جوانان بیکار آذربایجان غربی برگزار کرده اما حاصل آن افزایش بیکاران این استان به ۱۲۰ هزار بیکار و ۳۵ هزار جوان بیکار تحصیلکرده دانشگاهی است.باور  کردنی نیست در استانی که ۹۶۷ کیلومتر مرز مشترک با سه کشور مهم داشته و دروازه اروپا […]