بانک پاسارگاد
تولید محتوا الکتریکی Archives - اخبار ارومیه دیار ارس
  • خروجی جشنواره تولید محتوای الکترونیکی باید در سطح مدرسه نمود داشته باشد
  • ارومیه (پانا)- معاون پژوهش، برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی آموزش و پرورش استان گفت: بهره برداری از مواد و رسانه های یادگیری الکترونیکی در مدرسه هدف نهایی جشنواره تولید محتوای الکترونیکی می باشد. اولین جلسه هماهنگی برگزاری نهمین جشنواره تولید محتوای الکترونیکی استان در محل معاونت پژوهش و برنامه ریزی اداره کل برگزار شد. […]