بانک پاسارگاد
تولید ملی Archives - اخبار ارومیه دیار ارس
  • آذربایجان غربی مهم ترین گلوگاه صادراتی کشور
  • شعار سال: برهمگی ما عیان است که برای هر اقتصاد مقاوم و موفقی، تولید حکم ستون فقرات را دارد، اگرچه جنگ اقتصادی سال هاست که در پوشش تحریم ها زیرمجموعه های اقتصادی ما را هدف گرفته است اما ابزارهای پیروزی در این تقابل ،توجه و اتکاء به توانمندی های داخل است ازین رو بر کسی […]