بانک پاسارگاد
تکدی گری Archives - اخبار ارومیه دیار ارس
  • درآمد گدایی در ماکو از ۲ تا ۸ میلیون تومان
  • شعارسال: بروز جنگ و نا آرامی‌ها در چند سال اخیر در منطقه خاورمیانه موجب شده خیل عظیمی از این افراد به کشورهای همسایه عزیمت کنند و البته این امر از طریق راه های قانونی و غیر قانونی صورت می‌گیرد که در کشور ترکیه این موضوع کاملا نمود دارد؛ بعضا این افراد پس از ناکامی در […]