بانک پاسارگاد
ثروت های ملی Archives - اخبار ارومیه دیار ارس
  • شیوه حفاظت از منابع طبیعی آذربایجان غربی روزآمد می‌شود
  • مدیر کل منابع طبیعی آذربایجان غربی گفت: با هدف تشدید مراقبت از ثروت‌های ملی چگونگی حفاظت از منابع طبیعی آذربایجان غربی روزآمدتر می‌شود. شعار سال: مدیر کل منابع طبیعی آذربایجان غربی گفت: با هدف تشدید مراقبت از ثروت‌های ملی چگونگی حفاظت از منابع طبیعی آذربایجان غربی روزآمدتر می‌شود.میرصمد موسوی در جلسه بررسی مسائل مربوط به […]