بانک پاسارگاد
جایگاه زنان Archives - اخبار ارومیه دیار ارس
  • ارتقا جایگاه زنان در عرصه‌های مختلف اجتماعی نیازمند حمایت است
  • یک نویسنده مرکز مطالعات صلح در تهران گفت: ارتقا جایگاه زنان در عرصه های مختلف اجتماعی نیازمند حمایت است. شعار سال: یک نویسنده مرکز مطالعات صلح در تهران گفت: ارتقا جایگاه زنان در عرصه های مختلف اجتماعی نیازمند حمایت است. «راحله چترسفید» پژوهشگر سلماسی مسائل سیاسی و مطالعات زنان در خانواده و نیز نویسنده مرکز مطالعات […]