بانک پاسارگاد
جمع آوری امضا برای استیضاح Archives - اخبار ارومیه دیار ارس
  • حتی اگر فاجعه هواپیما هم نبود، بدلایل زیر ربیعی باید استیضاح می شدید
  • شعارسال: شاید قضاوت در مورد عملکرد یک وزیر و تیم مدیریتی وی در صف و ستاد، بدون حضور در بدنه کارشناسی و مدیریتی وزارت مربوطه(قضاوت توسط افراد بیرونی)، قضاوتی ایده ال گرا و حتی سیاسی قلمداد شود . اما چنانچه قضاوت بشکلی بی طرفانه و توسط افراد با سابقه ای درون وزارتی که حداقل عملکرد […]