بانک پاسارگاد
جمهوري چين Archives - اخبار ارومیه دیار ارس
  • ذره ای در پاسداری از آراء مردم کوتاه نمی آییم
  • مسئول دفتر شورای نگهبان در سلماس گفت: اعضای شبکه نظارت شورای نگهبان باید بر عملکرد و تحرکات کاندیداهای احتمالی انتخابات پیش رو نظارت و آگاهی داشته و در صورت لزوم موارد را به مراتب شورای نگهبان گزارش دهند.