بانک پاسارگاد
جهاد کشاورزی آذربایجان Archives - اخبار ارومیه دیار ارس
  • دامپزشکی نقش مهمی در تامین سلامت فراورده های خام دامی دارد
  • رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت: تامین سلامت و امنیت غذایی یکی از اهداف دامپزشکی بوده که نقش بازرسان این سازمان انکار ناپذیر است. شعار سال: اسمعیل کریم زاده در دوره آموزشی دو روزه بازرسان معتمد ادارات کل دامپزشکی کشور اظهارداشت: در زمینه گوشت و سایر فراورده های خام دامی مانند شیر، عسل، تخم […]