بانک پاسارگاد
حاشیه نشینان دریاچه ارومیه Archives - اخبار ارومیه دیار ارس
  • ۴۷ هزار هکتار کانون ریزگرد
  • شعار سال: اگرچه بسیاری از کارشناسان دولتی برخاستن ریزگردهای نمکی از بستر دریاچه ارومیه به‌دلیل سفت و سخت یا بلورین بودن نمک موجود در آن را منتفی می‌دانند اما تعداد زیادی از کارشناسان محیط زیست نیز برخلاف تصور کارشناسان شاغل در دستگاه‌های دولتی فکر می‌کنند و خشک‌شدن عرصه پنج هزار هکتاری دریاچه ارومیه را خاستگاه […]