بانک پاسارگاد
حجم آب موجود در دریاچه Archives - اخبار ارومیه دیار ارس
  • بارش‌های اخیر آب دریاچه ارومیه را افزایش داد
  • بر اثر بارندگی اخیر طى ۴۵ روز گذشته تراز سطح آب دریاچه اروميه ١٧ سانتی‌متر وسعت دریاچه ۲۰۵ ۰۳ کیلومتر مربع و حجم آب موجود در دریاچه ارومیه ۰ ۳۲ میلیارد مترمکعب افزایش یافته است شعارسال:بر اثر بارندگی اخیر طى ۴۵ روز گذشته تراز سطح آب دریاچه اروميه ١٧ سانتی‌متر، وسعت دریاچه ۲۰۵/۰۳ کیلومتر مربع […]