بانک پاسارگاد
حضرت علی اکبر Archives - اخبار ارومیه دیار ارس
  • جوان امروز و تناقضات عقیدتی در فضای مجازی
  • گروه اجتماعی ــ سخن گفتن در رابطه با جوان امروز در عین سادگی بسیار مشکل و پیچیده است، زیرا شناخت این نسل عبارت از شناخت روحیات، تمایلات، احساسات، خواسته‌ها و توانمندی‌ها؛ جوانی که امروزه درگیر تناقضات عقیدتی بسیار است.