بانک پاسارگاد
حضور فعال بانک پاسارگاد در لرستان Archives - اخبار ارومیه دیار ارس
  • تفاهم با بانک پاسارگاد در راه اندازی طرح های بزرگ استان لرستان
  • اسد عبدالهی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان بیان داشت که امیدواریم با مشارکت بانک پاسارگاد بتوانیم ضمن راه‌اندازی طرح‌های بزرگ اقتصادی در استان، طرح‌های راکد موجود که از توجیه و اولویت توسعه ای و اقتصادی برخوردار هستند را به چرخه اقتصادی استان بازگردانیم.