بانک پاسارگاد
دکتر ولی عاقلی Archives - اخبار ارومیه دیار ارس
  • حضور کمرنگ دانشجویان در نماز های جماعت آسیب شناسی شود
  • رئیس جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی گفت: باید حضور کمرنگ دانشجویان در ساعات اقامه نماز ریشه یابی و آسیب شناسی شود. شعار سال: دکتر ولی عاقلی رئیس جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی با اشاره به لزوم توجه ویژه به اهمیت نماز در دانشگاه در جلسه ستاد اقامه نماز دانشگاه ارومیه که با حضور رئیس دانشگاه ارومیه، جهاد دانشگاهی […]