بانک پاسارگاد
رانندگان تاکسی Archives - اخبار ارومیه دیار ارس
  • یارانه سوخت و بیمه رانندگان تاکسی از چند سال پیش قطع شده است
  • بسته‌های حمایتی از رانندگان تاکسی باید از سوی دولت تخصیص یابد اما چندین سال است که دولت یارانه سوخت و بیمه رانندگان را قطع کرده است. شعار سال: فخرالدین معصوم زاده در ارومیه، با انتقاد از تصمیم دولت در قطع بیمه رانندگان تاکسی اظهار داشت: بسته‌های حمایتی از رانندگان تاکسی باید از سوی دولت تخصیص یابد […]