بانک پاسارگاد
رسانه های قرآنی Archives - اخبار ارومیه دیار ارس
  • نقش مهم رسانه‌های قرآنی در برطرف کردن نیازهای اصلی جامعه
  • گروه فرهنگی ــ معاون ارشاد آذربایجان غربی بر نقش مهم رسانه‌های قرآنی در برطرف کردن نیازهای اصلی جامعه تأکید کرد و گفت: جشنواره ملی آیات در راستای درگیر کردن مطبوعات با مسائل اجتماعی از دیدگاه قرآن برای نخستین بار در استان برگزار شد که امید است همین جشنواره مقدمه‌ای برای گسترش این مسئله در رسانه‌ها باشد.