بانک پاسارگاد
رشد علم Archives - اخبار ارومیه دیار ارس
  • حل مشکلات کشور رسالت جهاد دانشگاهی
  • “تو روزی بازخواهی گشت”، عنوان نمایشگاهی است که در آن عکسهایی از حال و روز نه چندان خوب دریاچه ارومیه به نمایش گذاشته شده به این امید که روزی این دریاچه دوباره احیا می شود.