بانک پاسارگاد
سلاح اعتدال Archives - اخبار ارومیه دیار ارس
  • بصیرت از ضروریات همیشه و همه روزه زیست سیاسی و اجتماعی است
  • استاندار آذربایجان غربی در صفحه تلگرام خود همزمان با روز بصیرت در مطلبی، بصیرت را از ضروریات همیشه و همه روزه زیست سیاسی اجتماعی عنوان کرد. شعارسال: استاندار آذربایجان غربی در صفحه تلگرام خود همزمان با روز بصیرت در مطلبی، بصیرت را از ضروریات همیشه و همه روزه زیست سیاسی اجتماعی عنوان کرد. در مطلب […]