بانک پاسارگاد
سکونت گاه غیررسمی Archives - اخبار ارومیه دیار ارس
  • نوسازی بافت فرسوده در ارومیه با امتیاز اعطاء ۱۰۰ متر پروانه رایگان همراه است
  • رئیس شورای شهر ارومیه گفت: برای نوسازی و بازسازی بافت حاشیه‌ای و سکونت‌گاه غیررسمی، شورای شهر برای داوطلبین تا ۱۰۰ متر پروانه رایگان اعطا می‌کند. شعار سال: رئیس شورای شهر ارومیه گفت: برای نوسازی و بازسازی بافت حاشیه‌ای و سکونت‌گاه غیررسمی، شورای شهر برای داوطلبین تا ۱۰۰ متر پروانه رایگان اعطا می‌کند. رسول اصغرزاده درباره‌ […]