بانک پاسارگاد
سیاست های دولت Archives - اخبار ارومیه دیار ارس
  • دریاچه مصنوعی تبریز، ناقض سیاست دولت در احیای دریاچه ارومیه است
  • مدیر دفتر اکوسیستم‌های تالابی کشور تاکید کرد: ساخت دریاچه مصنوعی تبریز ناقض سیاست دولت در حوضه آبریز دریاچه ارومیه در زمینه کنترل مصرف آب و هدایت آن به سمت دریاچه است. شعار سال: مسعود باقرزاده کریمی افزود: رودخانه آجی‌چای چند شاخه دارد که بعد از پیوستن به یکدیگر به دریاچه ارومیه می‌ریزد. یک شاخه از این […]