بانک پاسارگاد
سیستم آبیاری نوین Archives - اخبار ارومیه دیار ارس
  • بکارگیری آبیاری نوین در ۱۲ هزار هکتار از اراضی حوضه آبریز دریاچه ارومیه
  • رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی از اجرای ۱۲ هزار هکتار سیستم آبیاری نوین دراراضی کشاورزی حوضه ابریز دریاچه ارومیه خبرداد. شعار سال:  رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی از اجرای ۱۲ هزار هکتار سیستم آبیاری نوین دراراضی کشاورزی حوضه ابریز دریاچه ارومیه خبرداد. اسمعیل کریم زاده با اشاره به اقدامات صورت گرفته در خصوص […]