بانک پاسارگاد
سینما Archives - اخبار ارومیه دیار ارس
  • ۵۶۰ میلیون متر مکعب آب از سدهای آذربایجان غربی به دریاچه ارومیه رهاسازی شده است
  • ارومیه (پانا)- رئیس انجمن سینمای جوانان آذربایجان غربی گفت: امسال سازمان سینمایی، بودجه تولید فیلم را به طور مستقیم به شهرستان‌ها می‌دهد. احسان مهدیان با بیان اینکه امسال سازمان سینمایی، بودجه تولید فیلم را به طور مستقیم به شهرستانها میدهد، گفت: مبلغ ۵۰ میلیارد ریال بابت تولید فیلمهای حرفهای و نیمه حرفهای شهرستانها اختصاص پیدا […]
  • ۵۰ میلیارد ریال برای تولید فیلم‌های شهرستانی تخصیص می یابد
  • ارومیه (پانا)- رئیس انجمن سینمای جوانان آذربایجان غربی گفت: امسال سازمان سینمایی، بودجه تولید فیلم را به طور مستقیم به شهرستان‌ها می‌دهد. احسان مهدیان با بیان اینکه امسال سازمان سینمایی، بودجه تولید فیلم را به طور مستقیم به شهرستانها میدهد، گفت: مبلغ ۵۰ میلیارد ریال بابت تولید فیلمهای حرفهای و نیمه حرفهای شهرستانها اختصاص پیدا […]