بانک پاسارگاد
شهدای شوط Archives - اخبار ارومیه دیار ارس
  • نامگذاری معابر شهرستان شوط به نام شهدا
  • گروه اجتماعی – فرماندار شوط بر لزوم نامگذاری معابر عمومی به نام شهدای این شهرستان تأکید کرد و گفت: آنچه در فرایند نامگذاری معابر حائز اهمیت است، توجه به المان‌ها و نام‌هایی است که برای شهروندان و افراد هر محله و کوچه، دارای بار مثبت فرهنگی است.