بانک پاسارگاد
طرح گندم Archives - اخبار ارومیه دیار ارس
  • خودکفایی در تولید گندم تکرار می شود
  • مشاور وزیر ‌و مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی با مطلوب خواندن سطح زیر کشت این محصول گفت: امسال نیز خودکفایی گندم تکرار شده و نیاز کشور از محل تولید داخلی تامین می شود.