بانک پاسارگاد
عمل جراحی Archives - اخبار ارومیه دیار ارس
  • آرزوی پسر معلول سردشتی برآورده شد
  • ایلنا: کودک ٨ ساله و معلول سردستی به آرزویش برای داشتن وسایل ورزشی وزنه برداری رسید.
  • حمله قلبی شدید استاندارآذربایجان غربی
  • شنیده ها حاکیست محمدمهدی شهریاری استاندارآذربایجان غربی بعلت عارضه قلبی به تهران انتقال شد. شعار سال: گفته می شود شهریاری بعلت گرفتگی شدید عروق قلبی چهار رگ قلبش را بای پس زده اند.گفتنی است،عمل جراحی بای پس عروق کرونر قلب (bypassبه معنی دور زدن است) از اعمال جراحی برای درمان انسداد سرخرگ کرونر به وسیله […]