بانک پاسارگاد
مبارزه با آفات Archives - اخبار ارومیه دیار ارس
  • جولان خشکسالی و آفات در جنگل های بلوط
  • ۴۰ هزار هکتار از جنگل‌های زاگرس درگیر خشکسالی لکه‌ای و تک پایه‌ای بوده است. متأسفانه از سال گذشته خشکیدگی درختان این محدوده به صورت توده‌ای درآمده که در این راستا اقدام‌هایی نیز انجام شده است.
  • جولان خشکسالی و آفات در جنگل های بلوط
  • ۴۰ هزار هکتار از جنگل‌های زاگرس درگیر خشکسالی لکه‌ای و تک پایه‌ای بوده است. متأسفانه از سال گذشته خشکیدگی درختان این محدوده به صورت توده‌ای درآمده که در این راستا اقدام‌هایی نیز انجام شده است.
  • مبارزه شیمیایی با عوامل خسارت زا در بیش از ۴۸۴ هزار هکتار از اراضی زراعی استان
  • مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت: در سال زراعی ۹۶-۹۵ مبارزه شیمیایی با عوامل خسارت زا در بیش از ۴۸۴ هزار هکتار از اراضی زراعی آذربایجان غربی انجام شد. شعارسال: مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت: در سال زراعی ۹۶-۹۵ مبارزه شیمیایی با عوامل خسارت زا در بیش از […]