بانک پاسارگاد
مدال طلا Archives - اخبار ارومیه دیار ارس
  • استقبال از ورزشکار طلایی آرنیس در تکاب
  • در دیدار سفیر ترکیه در ایران و استاندار آذربایجان غربی دو طرف از ارتباطات فرهنگی و اقتصادی جاری بین دوکشور ابراز رضایت و بر توسعه هرچه بیشتر مناسبات تاکید کردند.