بانک پاسارگاد
مدرسه کانکسی ابتدایی Archives - اخبار ارومیه دیار ارس
  • آتش سوزی در مدرسه کانکسی / هیچ دانش آموزی آسیب ندیده است
  • مدیر آموزش و پرورش شهرستان خوی گفت: دانش آموزی در حادثه آتش سوزی مدرسه کانکسی روستای گوگرد خوی دچار آسیب نشده است. شعارسال: مدیر آموزش و پرورش شهرستان خوی گفت: دانش آموزی در حادثه آتش سوزی مدرسه کانکسی روستای گوگرد خوی دچار آسیب نشده است. محمود شرفی مدیر آموزش و پرورش شهرستان خوی گفت: مدرسه […]