بانک پاسارگاد
مدیر توزیع برق باهنر ارومیه Archives - اخبار ارومیه دیار ارس
  • رسانه ها بازوان اجرایی ومنبع کیفی ساز رسالت های صنعت برق کشور هستند
  • مدیر توزیع برق باهنر ارومیه گفت: چکیده رسانه ها در دوران کنونی بخشی لاینفک زندگی فردی و اجتماعی جامعه ی هدف می باشد و این افراد در دنیای اطلاعاتی و ارتباطی امروز، بخش عظیم فرهنگ، ارزش ها و هنجارهای جامعه خود و دیگر ممالک را از رسانه ها دریافت می کنند ادامه داد: رسانه ها بازوان اجرایی و منبع کیفی ساز رسالت های صنعت برق کشور هستند