بانک پاسارگاد
چرم Archives - اخبار ارومیه دیار ارس
  • هنر بافتنی را احیا کنید
  • رئیس انجمن بانوان هنرمند اروميه با بیان اینکه دولت هنر بافتنی را باید احیا کند، گفت: انجمن‌ها به تنهایی نمی‌توانند کار کنند بلکه با حمایت میراث فرهنگی می‌شود.
  • هنر بافتنی را احیا کنید
  • رئیس انجمن بانوان هنرمند اروميه با بیان اینکه دولت هنر بافتنی را باید احیا کند، گفت: انجمن‌ها به تنهایی نمی‌توانند کار کنند بلکه با حمایت میراث فرهنگی می‌شود.