بانک پاسارگاد
چهره برتر Archives - اخبار ارومیه دیار ارس
  • باند سارقان خودرو در بوکان دستگیر شدند
  • ارومیه(پانا)-شهردار ارومیه به عنوان چهره برتر راه و ساختمان سال ۹۷ بین شهرداران سراسر کشور انتخاب شد. محمد حضرت پور چهره سال ۹۷ راه و ساختمان در گروه شهرداران شهرهای کشور شد. این عنوان از پیامکها و یا انتخاب تلگرامی از سامانه رای گیری پیامکی و تلگرامی چهره سال راه و ساختمان به دست آمد […]
  • شهردار ارومیه چهره برتر راه و ساختمان سال ۹۷ شد
  • ارومیه(پانا)-شهردار ارومیه به عنوان چهره برتر راه و ساختمان سال ۹۷ بین شهرداران سراسر کشور انتخاب شد. محمد حضرت پور چهره سال ۹۷ راه و ساختمان در گروه شهرداران شهرهای کشور شد. این عنوان از پیامکها و یا انتخاب تلگرامی از سامانه رای گیری پیامکی و تلگرامی چهره سال راه و ساختمان به دست آمد […]