بانک پاسارگاد
کسب مقام اول دانشگاه ارومیه در مرکز آپا Archives - اخبار ارومیه دیار ارس