بانک پاسارگاد
کسب مقام دانشگاه ارومیه در جشنواره ققنوس Archives - اخبار ارومیه دیار ارس