بانک پاسارگاد
کشت حوضه آبریز دریاچه ارومیه Archives - اخبار ارومیه دیار ارس
  • افزایش ۲۰۰ هزار هکتاری اراضی زیرکشت حوضه آبریز دریاچه ارومیه
  • مدیرکل حوضه‌های آبریز دریاچه خزر و ارومیه وزارت نیرو از افزایش ۲۰۰ هزار هکتاری اراضی زیرکشت حوضه آبریز دریاچه ارومیه خبر داد. شعارسال: مدیرکل حوضه‌های آبریز دریاچه خزر و ارومیه وزارت نیرو از افزایش ۲۰۰ هزار هکتاری اراضی زیرکشت حوضه آبریز دریاچه ارومیه خبر داد. ازافزایش ۲۰۰ هزار هکتاری اراضی زیرکشت حوضه آبریز دریاچه ارومیه […]