بانک پاسارگاد
3 دستگاه اتوبوس در دانشگاه علوم پزشکی ارومیه Archives - اخبار ارومیه دیار ارس